In sommige situaties heb je behoefte aan een luisterend oor of een steuntje in de rug. In veel gevallen kun je terugvallen op je eigen sociale netwerk, zoals familie, vrienden of kennissen. Maar er zijn momenten dat het niet volstaat en dan biedt een collega-veteraan de uitkomst. Heb je zelf steun nodig, of ken je iemand die steun nodig heeft? Hier krijg je alle informatie.

Elkaar helpen

Veteranen helpen elkaar. Van oudsher hebben (ex-)militairen een bijzondere band met elkaar. Vooral als zij samen op uitzending zijn geweest naar een crisis- of oorlogsgebied. Na terugkeer in Nederland blijft die onderlinge, speciale verbondenheid bestaan.
Soms heb je in bepaalde situaties een steuntje in de rug nodig, de een wat meer dan de ander. Bijvoorbeeld wanneer de gevolgen van de uitzending gaan opspelen. Dat steuntje krijg je vaak van je eigen sociale netwerk, zoals familie, vrienden of kennissen. Maar die steun kun je ook krijgen van een collega-veteraan, een zogeheten nuldelijnshelper.
De afgelopen jaren is gebleken dat deze kameraadschappelijke steun in een behoefte voorziet. Daarom is in 2012 een initiatief opgestart om deze onderlinge steun beter te structureren, door het opzetten van een landelijk dekkend netwerk van gecertificeerde nuldelijnshelpers.

Een landelijk netwerk

De afgelopen jaren is er veel werk verzet. Inmiddels is er een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige kameraadschappelijke steun van, voor en door veteranen. Ook directe relaties van veteranen kunnen hiervan gebruikmaken. Daarnaast is dit netwerk ook beschikbaar voor militaire dienstslachtoffers.
Het netwerk bestaat uit nuldelijnshelpers; vrijwilligers van lidorganisaties van het Veteranen Platform en van de samenwerkende Veteranenontmoetingscentra. Ze hebben allemaal een gecertificeerde training gevolgd, zodat zij hun rol op een juiste en verantwoorde manier kunnen vervullen.
Nuldelijnshelpers maken geen deel uit van de reguliere zorgsystemen, maar ze staan altijd klaar met een luisterend oor en geven desgevraagd kameraadschappelijke ondersteuning. Indien nodig kennen zij de weg naar de professionele hulpverlening, speciaal voor veteranen
Het nuldelijnssysteem voor iedereen Het is van groot belang dat zoveel mogelijk veteranen en hun relaties de ondersteuning van het nuldelijnssysteem kennen. En ook weten hoe zij daar een beroep op kunnen doen. Vandaar deze informatiefolder: lees en deel deze belangrijke informatie.
DiSKv De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv) geeft een overzicht van de organisaties, diensten en voorzieningen, speciaal voor veteranen en hun relaties. Op de site van DiSKv lees je meer informatie en kun je zien welke nuldlijnshelpers bij jou in de buurt wonen en hoe je die kunt bereiken. Ga hiervoor naar www.disk-veteranen.nl.
Heb je geen internet? Bel dan met het Veteranenloket: 088 – 334 00 00.
Nuldelijnshelper worden? Als collega-veteraan kun je zelf ook nuldelijnshelper worden. Heb je interesse, of wil je meer informatie hierover? Meld je dan aan via onze website: www.veteranenplatform.nl

Samenvattend:

Wat is Nuldelijnsondersteuning?

Nuldelijnsondersteuning is een kameraadschappelijke ondersteuning door collega-veteranen die daarvoor speciaal zijn getraind.

Voor wie is het?

De Nuldelijnsondersteuning is voor iedere veteraan of militaire dienstslachtoffer en hun directe relaties.

Wat doen ze?

Een nuldelijnshelper biedt een luisterend oor en geeft een steuntje in de rug. Ze begrijpen de situatie en ze zijn er voor jou.

Waarom bestaat dit?

Kameraadschappelijke steun is bijzonder! Het kan helpen bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis en de gevolgen daarvan.

Hoe zoek ik contact?

via DiSKv: Digitale Sociale Kaart Veteranen: www.disk-veteranen.nl
via het veteranenloket: www.veteranenloket.nl Telefoon: 088 – 334 00 00

Spring naar toolbar