Oprichting Veteranen café Texel

Het 4- en 5 mei comité Texel heeft het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een veteranenvereniging.

Definitie veteraan

Veteranen zijn alle gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk der Nederlanden hebben gediend onder oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies binnen of buiten het verband van de Verenigde Naties.

Inleiding

Jaarlijks worden duizenden militairen door de Nederlandse overheid uitgezonden om deel te nemen aan crisisbeheersingsoperaties. Sinds 1940 heeft Nederland ruim 650.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en bijna honderd vredesmissies. Nederland heeft momenteel 115.250 veteranen. Op Texel zijn zo’n 70 veteranen woonachtig. Om een veteranenorganisatie te legitimeren is het nodig om helder voor ogen te hebben ‘waartoe een organisatie op aarde is’. Gebruikelijk is dit in ‘doelstellingen’ te formuleren. Daar het hier om een veteranenorganisatie gaat, is het toepasselijker om hier over missie te spreken.

Missie

 1. Optreden als belangenbehartiger van alle op Texel wonende veteranen
 2. Maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering van alle op Texel wonende veteranen te bevorderen
 3. Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen op Texel wonende veteranen en oud-militairen en het organiseren van bijeenkomsten en reünies
 4. Het bijwonen van officiële plechtigheden en herdenkingen
 5. Veteranen met uitzending gerelateerde klachten doorverwijzen naar deskundige zorginstanties
 6. Onderhouden van contacten met overheden, veteraneninstanties en vrijwilligers
 7. Een ’thuis’ bieden aan alle Texelse veteranen en hun partners
 8. Voorlichting geven aan derden om meer waardering te kweken voor de veteranen

 Veteranenactiviteiten

 1. Organiseren veteranencafé/borrel
 2. Regelmatig een lezing i.h.k.v. de doelgroep
 3. Bijwonen dodenherdenking
 4. Bijwonen 5 mei viering
 5. Gezamenlijke presentatie op de Nationale Veteranendag in Den Haag
 6. Texelse Veteranen dag
 7. Organiseren van activiteit zoals bezoeken aan  militaire musea, Battle Field Tours, voorstelling etc.
 8. Presenteren tijdens evenementen  (bv kraam op Koningsmarkt)
 9. Assisteren bij ‘vrijwilligers’ acties, te denken valt aan een ‘doe dag’
 10. Organiseren van een Texelse vlaggenparade bij het gemeentehuis tijdens de dag van de Texelse bevrijding/Koningsdag
 11. Het verzorgen (namens het veteraneninstituut) van ‘een veteraan voor de klas’
 12. Gezamenlijk deelnemen aan sportieve prestaties zoals 4daagse Nijmegen.

Leden

Alle Veteranen die op Texel wonen.

Publiciteit

Voor het onderlinge contact tussen de veteranen, maar ook voor communicatie naar buiten is er deze website en komt er een Facebook pagina.

Activiteiten tot nu toe

Tot nu toe zijn de navolgende activiteiten georganiseerd:

 1. Excursie op De Mok speciaal voor veteranen waarbij een lezing is gehouden door twee actief dienende veteranen over hun missie in Somalië.
 2. Vaartocht op de Zr.Ms. Van Speijk.
 3. Uitreiking draaginsigne Nobelprijs van de Vrede.
 4. Jaarlijkse dodenherdenking, inclusief de nazit. Daarbij was een speciale ‘veteranentafel’ aangewezen.
 5. Bezoek Nationale Veteranendag in Den Den Haag gesponsord door de Gemeente Texel
 6. Organisatie van de eerste ‘veteranencafé’ bijeenkomst in het gemeentehuis, met een lezing door een Texelse veteraan.