Stichting Veteranen Texel

RSIN                                      : 865240929

Contactgegevens 

Stichting Veteranen Texel
Oude Dijkje 40
1796 ML De Koog
Emailadres voorzitter@veteranentexel.nl

Doelstelling

Het bewerkstelligen van maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen in het algemeen en die op Texel en in de Noordkop in het bijzonder.

Hoofdlijnen beleidsplan

De Stichting Veteranen Texel wil partner zijn van de overheid bij het uitvoeren van de Veteranenwet 2014. Volgens deze wet heeft de overheid een bijzondere zorgplicht naar veteranen en moet de overheid zorgen voor erkenning en waardering voor veteranen in de samenleving. Veteranen steunen elkaar. Daarom wil de stichting het onderling contact tussen veteranen bevorderen door het bieden van mogelijkheden tot ontmoeting en door het organiseren van activiteiten en excursies. De stichting wil erkenning en waardering in de samenleving bevorderen door het uitdragen van kennis en het geven van voorlichting aan de samenleving over activiteiten en missies van veteranen stichting. De stichting werkt samen met de gemeente Texel, het Nederlands Veteraneninstituut en het Veteranen Platform en alle andere instanties die zich inzetten voor belangen van veteranen. De Stichting zoekt verder contact met ondernemers teneinde gezamenlijk evenementen te organiseren waarmee de veteraan en het werk van veteranen onder de aandacht wordt gebracht.

Functie bestuurders  

VoorzitterMartin van Daalen
VicevoorzitterHans Bergamin
SecretarisEddy van der Water
PenningmeesterHennie Huismanhennie@anjahoeve.nl 
Overzicht stichtingsbestuur

  Beloningsbeleid

De bestuurders, beleidsbepalers en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten kunnen worden vergoed.

Website/PR

Aad van Gils – webmaster@veteranentexel.nl

Financiële verantwoording

Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar zal de financiële verantwoording op de website gepubliceerd worden..

Beleidsdocument “Thank you for your service”
[klik hier]

Deze website maakt gebruik van analytische cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.