Koreaanse Oorlog 1950 – 1955 de eerste gewapende VN missie na de WO-II | foto: de telegraaf

Op deze pagina wordt aandacht besteed aan de missies die sinds de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse krijsmacht zijn uitgevoerd. Waaronder Nederlands Indië, de vergeten oorlog in Korea en Nieuw Guinea en tientallen missies daarna. Niet alleen een droge opsomming van jaartallen en cijfers. Waar mogelijk worden de verhalen van Nederlandse veteranen die hebben deelgenomen aan één of meerdere oorlogen, gewapende conflicten of vredesmissies toegevoegd. Voor de transparantie wordt er uiteraard aan bronvermelding gedaan of wordt er een link naar de originele bron geplaatst.

Hoeveel veteranen zijn er in Nederland?

Elk jaar publiceert het Ministerie van Defensie een overzicht van het aantal veteranen in Nederland. Hieronder de stand van zaken op 1 januari 2023. Nederland telde op 1 januari 2023 102.150 veteranen waarvan er 25.250 in werkelijke dienst. De overige 76.900 zijn post actief. Van de 102.150 veteranen zijn 6.050 vrouw.

Hoe is het verloop:

19902005201520202023
WO II135.00016.5003.6001.9501.650
Korea3.0002.000800450300
Nederlands Indië 120.00060.00019.6009.3005.000
Nieuw-Guinea27.00020.00012.1509.9008.050
Vredesmissies8.00047.50081.30085.65087.150
239.000146.000117.450107.250102.150
Bron: Ministerie van Defensie, afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek 

Het aantal veteranen neemt af en is sinds 1990 meer dan gehalveerd. De oorzaak moet gezocht worden in het overlijden van veteranen. Met name het aantal WO-II veteranen neemt hard af. Doordat er momenteel geen grootschalige missies worden uitgevoerd is de instroom van jonge veteranen ook aanzienlijk teruggelopen.

Gemiddelde leeftijd van de veteraan

Bron: MINDEF

Veteranennota

In de veteranennota 2021-2022 wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd voor komend jaar. In de brief bij de Veteranennota geeft de minister een toelichting op deze nota.

https://www.nlveteraneninstituut.nl/content/uploads/2022/06/veteranennota-2021-2022.pdf

Deze website maakt gebruik van analytische cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.